Viestintätoimisto auttaa menestymään!

Yrityksen ja brändin kokonaisviestintä vaatii osaamista, ajatuksia ja innovatiivisia, originelleja ideoita.

Innostavien viestien tulee uudistua, loputtomasti mutta säilyä tunnistettavina kanavasta kanavaan. Tämän seurauksena kunnon asiakassuhteen rakentuminen pitkällä aikavälillä on mahdollista.

Nykisin nimenomaan viestinnän osuus yritystoiminnassa on kasvanut entistäkin tärkeämmäksi. Tällöin viestinnän ja markkinoinnin riittävä hoitaminen tuntuu ylivoimaiselta, joko kapasiteetin tai erikoisosaamisen puutteessa. Kun keskeisiä asioita jää tekemättä, on punnittava uusien ihmisten palkkaamista tai vaihtoehtoisesti viestinnän ulkoistamista.

Tavoitteenmukainen viestintä

Viestintätoimiston tulee tarjota asiakasyritykselle räätälöity kokonaisuus sekä mitattavia tuloksia. Asiakkaan tulee huomata, että viestintätoimiston tarjoamista palveluista on heille todellista hyötyä.

Kun organisaation suunta ja tavoitteet on tarkistettu, on paneuduttava ihmisten sitouttamiseen. Ajatusten täytyy kohdata – olipa kyseessä koko organisaation muutosprosessi tai yksittäisen tuotteen markkinointi. Viestintästrategia ei ole arkistoihin pölyttymään jäävä kertaluontoinen suoritus, vaan organisaation yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, mihin ollaan menossa.

Brändääminen

Brändääminen on muotisana, mutta se ei ole kuitenkaan merkityksistä tyhjä. Jokaisella yrityksellä on brändi-ero on vain siinä, onko se sellainen, kuin yritys on halunnut. Jos yritys ei panosta brändinsä suunnitteluun itse, joku muu määrittelee yrityksen sen puolesta.

Brändin sisältö luodaan viestinnän keinoin; brändi tarvitsee viestinnän tuottamaa happea hengissä pysyäkseen. Kokonaisuuteen tarvitaan kuitenkin monia osia. Markkinointi on kaiken kaikkiaan voittamista vaikuttamisen keinoin.

Muuttuva mediakenttä

Mediakenttä on laajentunut ja murroksessa. Nyky-yritysten tulee toimia niin perinteisessä mediassa kuin uusimmissa sosiaalisissa medioissa. Viestintäkentät on tunnettava hyvin ennen, kuin niissä alkaa operoimaan.

Kuluttajien aktivoiminen esimerkiksi facebookin, blogien ja twitterin avulla on ammattitaitoa vaativa tehtävä. Nykyisellä, entistäkin laajemmalla viestinnän yrityskentällä kohderyhmiä ovat niin lehdistö, bloggaajat kuin kuluttajat.

Viestinnän ulkoistaminen

Viestintätoimiston erottava tekijä on helposti määritettävissä: henkilökohtaiset kontaktit. Toimisto saattaa oikeat ihmiset oikeiden viestien ääreen – niin henkilökohtaisesti kuin viestinnällisesti laajojen keinojen avulla.

Viestintätoimistojen työntekijöillä on koulutuksensa ja kokemuksensa ansiosta hallussaan laaja tietoisuus suomalaisen viestintäkentän historiasta ja nykytilasta. Ammmattitaitoisina henkilöinä he myös päivittävät osaamistaan toistuvasti muttuvan ajan tarpeita vastaavaksi.

Ulkoistetun viestintäpäällikön etuja

  • Tuntee hyvin yrityksen ja avainhenkilöt
  • Koko toimiston resurssit ja laaja-alainen osaaminen asiakkaan käytettävissä
  • Strateginen viestintä
  • Lehdistöviestintä, sosiaalinen media, mainonta – markkinoinnin kokonaisuuden hallinta
  • Ammattimaiset ja tulokselliset toteutukset
  • Tiedotelähetyspalvelu, päivittyvät rekisterit ja kuvapankki aina ajan tasalla
  • Joustava kapasiteetti, joka ymmärtää myös kiireiset ja ruuhkaiset tilanteet
  • Tulosten raportointi

Viestintätoimisto auttaa asiakkaita selviämään viestinnän monimuotoisista haasteista. Useimmiten työn tavoitteisiin kuuluu brändinrakentaminen ohella myös asiakkaan myynnin kasvattaminen.

Oikeanlainen toiminta oikeassa mediassa

Kuten todettua, nykyisin yritysviestinnän on tapahduttava moninaisilla kentillä. Viestinnän on oltava yhtenäistä ja tunnistettavaa. Brändin viestinnän linjaukset pitävät, kun tekijät ovat sosiaalisessa mediassa samat kuin lehdistöviestinnässä.

Myös viestinnältä sosiaalisessa mediassa vaaditaan jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä. Esimerkiksi vuorovaikutteisten päivitysten tekeminen facebookissa täytyy olla säännöllistä, eikä kiinni yrityksen ”ehtimisestä”.

Ammattitaitoinen viestinnän osaaja osaa puhutella yleisöä viestinnällään. Niin lehdistöviestinnässä kuin sosiaalisessa mediassakin vaikuttavuus perustuu pitkälti aitoon vuorovaikutukseen ja suhteiden rakentamiseen.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.